LED Tailor valokatalyysipinnoite

– Ainoa länsimaisen riippumattoman laboratorion toimivaksi todistama menetelmä pintojen desinfiointiin valokatalyysipinnoituksella
TiO₂-valokatalyysipinnoite aktivoituu sinisellä valolla ja eliminoi bakteerit, virukset, homeet ja hiivat. Pelkkä huonevalo ei välttämättä riitä todelliseen desinfointiin, sillä desinfiointi tarvitsee toimiakseen aina tietyt sinisen valon aallonpituudet. Siksi tarvitset sinisen valon ja pinnoitteen kokonaisratkaisun.

LED Tailorin sinisen valon desinfiointijärjestelmää voidaan tehostaa Spectral Blue™ -valokatalyysipinnoitteella. Pinnoitteessa hyödynnetään valokatalyysinä tunnettua ilmiötä: sininen valo käynnistää käsitellyillä pinnoilla kemiallisen reaktion, jossa muodostuu lyhytikäisiä reaktiivisia happiyhdisteitä.

Happiyhdisteet hajottavat pinnalla olevat mikrobit, mukaan lukien virukset. Sinisen valon lisäksi reaktioon tarvitaan katalyyttinä toimiva aine, joka LED Tailorin valokatalyysipinnoitteessa on titaanidioksidi (TiO₂). Ruiskutettavan pinnoitteen kerrospaksuus on erittäin ohut ja tulos on käytännössä näkymätön. Pinnoite ei vaikuta alustan hengittävyyteen eikä muodosta pintaan maalimaista kalvoa.

Valokatalyysi ilmiönä on tunnettu jo pitkään ja valokatalyysipinnoitteita on käytetty mm. itsepuhdistuvissa julkisivuissa ja ikkunoissa. Aiemmin rajoitteena on ollut reaktion aktivoituminen vain UV-valolla, jolloin on tarvittu auringonvaloa tai erillisiä UV-valaisimia. Nyt teho saadaan turvallisesti sisätiloihin käyttämällä LED Tailorin sinistä valoa.

Tuhoaa virukset, bakteerit, homeet ja hiivat pinnoilta

Hajottaa haitallisia VOC-yhdisteitä

Väritön ja näkymätön pintakäsittely

Ei kulu reaktiossa

Onko tiloillesi jo tehty TiO₂-valokatalyysipinnoitus?

Lisäämällä siniset desinfiointivalot saat aidon, automaattisen ja tehokkaan desinfiointijärjestelmän – ota meihin yhteyttä oheisella lomakkeella ja teemme sinulle ehdotuksen järjestelmän mitoituksesta.

1
Katalyysipinnoitettu pinta altistuu siniselle WiSDOM AiR -valolle.
2
Pinnote alkaa muodostamaan reaktiivisia happiyhdisteitä.
3
Happiyhdisteet reagoivat bakteerien, virusten ja VOC-yhdisteiden kanssa hajottaen niiden rakenteen.
4
Happiyhdisteet neutralisoituvat vaarattomaksi vedeksi ja hiilidioksidiksi.

Valokatalyysipinnoitteen toiminta

  1. Pinnoite aktivoidaan käyttämällä näkyvän sinisen valon aallonpituuksia ja riittävää intensiteettiä.
  2. Aktivoitu pinnoite muodostaa reaktiivisia happiyhdisteitä (superoksidiradikaali (•O₂-), hydroperoksidiradikaali (•HO₂), hydroksyyliradikaali(•OH) ja H₂O₂).
  3. Happiyhdisteet ovat erittäin lyhytikäisiä ja reagoivat pinnalla olevien mikrobien ja VOC-yhdisteiden kanssa.
  4.  Mikrobit ja VOC-yhdisteet hajoavat, ja samalla happiyhdisteet neutralisoituvat vedeksi ja hiilidioksidiksi.

Turvallinen

Parempi työturvallisuus ilman kemikaaleja ja UV-valoa

Tuhoaa bakteerit, homeet ja virukset

Tieteellisesti todistettu menetelmä. Ei edesauta resistenttien mikrobikantojen muodostumista

Huoltovapaa

Ei käyttökustannuksia

Automaattinen

Aina tasalaatuinen desinfiointitulos

Ekologinen

Ei tuota jätettä ja vähentää kemikaalikuormaa

Ionisoimaton

Ei vahingoita herkkiäkään materiaaleja (STUK 2017)

Sinisen desinfiointivalon teho yhdistettynä valokatalyysipinnoitteeseen

FINAS-akkreditoidun Metropolilab Oy:n laboratoriotesteissä tutkittiin kesällä 2020 LED Tailorin fotonidesinfiointijärjestelmän tehokkuutta E.Coli (ATCC 25922) -bakteerin inaktivointiin.

Bakteerit levitettiin petrimaljoille ja niitä valotettiin matalalla intensiteetillä (sininen valo 0,7 mW/cm²). Tulokset varmennettiin kolmella erillisellä testauksella, joissa jokaisessa käytettiin kolmea rinnakkaisnäytettä jokaisesta mittapisteestä.

2 tunnin valotuksella saavutettiin yli 99,9 % (3-log) vähenemä pesäkemäärissä, ja jo puolessa tunnissa vähenemä oli 99 % (2-log). Tulokset osoittavat, että sininen valo ja valokatalyyttinen pinnoitus on tehokkain desinfiointimenetelmä pinnoille joka ei ole ihmiselle tai materiaaleille haitallinen. Tässä mittaukset tehtiin bakteereille, mutta fotonidesinfioinnissa virukset kuolevat bakteereita nopeammin

Asiakaskokemus valokatalyysipinnoitteesta
- Viola-Hoivakoti

Hoivakodissa hygieniasta huolehtiminen on tärkeää sekä asiakkaiden että työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Helposti tarttuva ja hyvin pinnoilla säilyvä norovirus on ilmaantunut joka vuosi samaan aikaan ja levinnyt tartuttaen asiakkaita, henkilökuntaa ja jopa sijaistyöntekijöitä.

Ennen uuden noroviruskauden alkamista tartuntoihin varauduttiin jo hyvissä ajoin Viola-hoivakodissa. Vessat käsiteltiin kauttaaltaan huomaamattomalla valokatalyysipinnoitteella, jonka ansiosta sininen valo tuhoaa pinnoilta myös virukset.

”LED Tailorin tuotteiden ansiosta pystyimme ensimmäistä kertaa estämään jokavuotisen vatsatautiepidemian leviämisen! Hyvinvoinnin lisäksi hankinta on tuonut meille myös säästöjä, koska henkilöstömme sairaspoissaolot vähenivät epidemiakaudella merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna.”

Tutustu tähän asennukseen tarkemmin klikkaamalla nappia. Lisää asiakaskokemuksia löydät sivun alalaidasta.

LUE LISÄÄ

Tilaa järjestelmä tai pyydä esittely!

Tilaa desinfiointiratkaisut vain alan asiantuntijoilta.

Oikean ja toimivan desinfiointiratkaisun valitseminen on tärkeä prosessi. Ostopäätöstä ei kannata, eikä pidäkkään tehdä ilman, että perehtyy ratkaisun toimivuuteen. Mistä sitten tunnistaa todella toimivat ja tehokkaat desinfiointiratkaisut?

LED Tailorin ratkaisut perustuvat tieteeseen, vuosien mikrobiologiseen tutkimustyöhön ja testaamiseen. Ratkaisujamme käytetäänkin vaativissa kohteissa kuten sairaaloiden leikkaussaleissa.

Lue alla olevasta linkistä LED Tailorin johtavan tutkijan Camilla Höglundin artikkeli siitä, miten tunnistaa toimivat desinfiointiratkaisut.

LUE LISÄÄ (LinkedIn)

    Referenssit

    Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin.

    Lue lisää