Osakaskirje 6. 20.04.2017

LED TAILOR INNOVA7ION / S1 Sähkö Oy

YHTEENVETO

– LED TAILOR INNOVA7ION (S1 Sähkö Oy) on tilojen fotonidesinfiointi-järjestelmien toimittaja ja alkuvaiheen teknologiayhtiö, jolla kuitenkin on uusi, kilpailukykyinen, valmis ja testattu teknologia, toimiva tuotantolaitos joka on myöhemmin automatisoitavissa, maailmanlaajuinen markkina edessä ja ensimmäiset vienti agenttisopimukset sekä vientitilaukset Ruotsiin, Kiinaan ja Koreaan neuvottelujen alla.
Yrityksella on kokenut, kansainvälisessä teknologiakaupassa, -tuotannossa ja projekteissa kehittynyt henkilöstö, jota täydennetään koko ajan.
Yrityksellä on meneillään myös merkittävän patentin kirjoittaminen, joka tullaan jättämään englantiin ensimmäiseksi, mallisuojasta on jätetty hakemukset Ranskaan, Saksaan ja Venäjälle.

– LED TAILOR INNOVA7ION rahoitustilanne on edelleen kriittinen, vaikka yhtiön elokuussa 2016 liikkeelle lähtenyt 1,5 miljoonan euron osakeanti on tuottanut vuoden 2016 loppuun mennessä noin 187.000 euroa. Osakeantia ovat yrittäneet viedä läpi ja myydä eri tahoja, mutta niitä ei ole toteutettu kovin ammatti- maisella tavalla.
Kaikkiaan osakkeita on merkitty 3826 kpl:tta ja osakeanti tuotto on kokonaisuudessan ollut 286.950 euroa.

Viimeisimpinä on alettu käydä neuvotteluita Midventum Corporate Finance kanssa, josta löydätte lisää tietoa www.midventum.fi, tämä keskustelu on aloitettu alkuvuodesta ja nyt olemme pääsemässä pikkuhiljaa neuvotteluissa pidemmälle.

“Lyhykäisyydessään Midventum Corporate Finance on taloudellisena neuvonantajana keskittynyt avustamaan yrityksiä rahoituksen hankkimisessa Suomesta
ja ulkomailta sekä toisaalta yritys- sekä omistusjärjestelyjen toteutuksessa. Asiantuntemuksemme kattaa myös omistaja-arvon kannalta keskeiset juridiikan
ja verotuksen kysymykset. Tätä kautta olemme osaltamme avustamassa liiketoiminnan ja omistaja-arvon kehittämisessä yrityksen ja sen omistajien strategian mukaisesti.”

– LED TAILOR INNOVA7ION lähtee mukaan Ruotsiin perustettavaan myyntiyhtiöön LED TAILOR SWEDEN Ab:en josta yhtiö omistaa 21% osakkeista, yhtiön paperit valmistuvat kevään 2017 aikana ja niistä tiedotetaan erikseen.
Kiinasta olemme saaneet ensimmäisen 1.000.000 euron rahoitustarjouksen, mutta tarkkailemme vielä tilannetta.

– Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mika Nummenpalo omistaa yhtiön nimeltä LED TAILOR FINLAND Oy:n ja LED TAILOR INNOVA7ION yhdellä perustajalla Petteri Jauhiaisella on ollut toive, että jos Nummenpalo aktivoi tuon LED TAILOR FINLAND Oy:n toiminnan, niin Mika Nummenpalo muuttaisi yhtiön nimen ja luovuttaisi
tuon yhtiön nimen LED TAILOR INNOVA7ION ja S1 Sähkö Oy toiseksi aputoiminimeksi.
Nummenpalo on suostunut tähän, koska se on kaikkien yhteinen etu.

– Mika Nummenpalo on myös ehdottanut alustavissa keskusteluissa että hänen omistamansa yhtiön osakkeet siirtyisivät tähän LED TAILOR FINLAND Oy nimen alle, joka sittemmin muutettaisiin HEATHFIRE HOLDING Ltd nimen alle, ja myös yhtiössä LED TAILOR INNOVA7ION työskentelevien Emilia Nummenpalo, Julia Nummenpalo, Jarno Koivulan omistamat osakkeet siirtyisivät HEAHTFIRE HOLDING Ltd omistukseen, eli yhteensä A-sarjan osakkeita siirtyisi 11250 kpl, jotka oikeuttavat 45000 ääneen yhtiön eli 56,25% yhtiön äänioikeutetuista osakkeista, A-osakkeiden omistus osuus on 75% HEATHFIRE HOLDING Ltd:n hallussa. HEATHFIRE HOLDING Ltd:n tulee omistamaan Mika Nummenpalo, Riika Nummenpalo, Julia Nummenpalo, Emilia Nummenpalo, Jarno Koivula ja Emil Eklund, eli kokonaisuudessaan Nummenpalon perhe.
Nummenpalojen henkilökohtaiset takausvastuut ovat yhtiön lainoista n.300.000 euroa. Tällä järjestelyllä pyritään takaamaan tulevaisuudessa kehittäminen ja sen säilyvyys perheellä ja osoittaa myös muille osakkeenomistajille yhtiön pääomistajan varautumisen ns. worst case tapahtumiin, esim. sairauden tms. äkillisen tapaturman takia jolloin se häiritsisi mahdollisimman vähän yhtiön toimintaa.
Tämä saattaa kuullostaa monien mielestä liioittelulta, mutta näin Mika Nummenpalo haluaa varmistaa kaikkien tulevaisuuden jos jotain ikävää sattuisi.

– Mikäli sinulle osakkeen omistajana tulee kysymyksiä juuri tästä järjestelystä, niin vastaan mielelläni joko sähköpostilla tai puhelimessa.

– LED TAILOR INNOVA7ION vuoden 2016 tulosta huonontaa vuoden 2015 alkanut TEKES Hanke, eli yhtiön toiminnan aikana 2,5 vuotta on ollut kehitystyötä ja on täysin normaalia, että kehitysvaiheessa velka- tai muuta rahaa uppoaa ja tappiota tulee.
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja uskoo, että Omapääoma joka on tappiollinen
-283 962,86 euroa korjaantuvat voitolliseksi vielä 2017 vuoden aikana.

Tästä tappiollisesta omasta pääomasta on tehty ilmoitus PRH:lle ja selvitys siitä mihin toimenpiteisiin yhtiössä on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi.
Tämä selvitys on annettu myös tiedoksi TEKESille hankkeen tilitystä varten.

– Yhtiöllä on myös tulossa uudet neuvottelut TEKES:n kanssa jossa pääsemme esittelemään mitä olemme saaneet kehitettyä, ja haettua niihin jatko-rahoitusta.

– LED TAILOR INNOVA7ION on aloittanut fotonidesinfiointijärjestelmien myynnin virallisesti 1.4.2017 alkaen
Suomessa koulutetaan WISDOM edustajaverkoston ja aloitetaan yhteistoiminta eräiden LED TAILOR INNOVA7ION tekniikasta kiinnostuneiden yhtiöiden kanssa.

– Suomen hallitus on pääministeri tasolta pyytänyt selvitystä mm. homekouluista joissa on toksiineja, ja näihin tiedetään yhtiön järjestelmien pystyvän puhdistuksen osalla.
Pääministeri Juha Sipilä (kesk) lupasi maaliskuussa, että hallitus selvittää ensi viikon puoliväliriiheen, voisiko valtio avustaa kuntia julkisten rakennusten sisäilmaongelmien korjaamisessa.

– Salon Kaupungilta olemme saaneet suunniteltavaksi ensimmäisen ongelma koulukohteen. Koulu kohteen simuloinnit aloitetaan välittömästi, jotta pääsemme toteuttamaan sen heti kesälomien alettua, niin kauppa pitää ensin hyväksyttää
hankkeena kaupungilla. Uskomme Salon Kaupungin tekevän hankkeesta positiivisen päätöksen koska sillä olisi merkittävä päänavaus myös markkinoinnissa yhtiölle ja kaupungille.

Valtiolla ei ole nyt erityistä valtakunnallista ohjelmaa sisäilmaongelmien torjumiseen, kun monivuotinen toimenpideohjelma Kosteus- ja hometalkoot päättyi viime syksynä. Hometalkoissa arvioitiin, että kosteus- ja homevaurioista johtuville epäpuhtauksille altistuu 600 000–800 000 suomalaista päivittäin.
Se miten yhtiö onnistuu SOME, ja muissa markkinointi kampanjoissaan tuomaan yhtiön osaamista esille on ratkaisevassa roolissa, sitä varten pitää saada mahdollisimman paljon kirjoituksia julkaistuksi lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Alalla toimivien muiden ei kilpailevien yhtiöiden kanssa etsitään synergia etuja, joista voidaan mainita Aktiivivesi Oy, ja Fineko Oy.

– LED TAILOR INNOVA7ION aasialaisten agenttien Powertec Co, ja OPETECH Co, käymme neuvotteluita ns. business lisence oikeudesta, joka olisi Exclusive oikeudesta maksettava korvaus.
Yhtiön Aasian erityisasiantuntijaksi on saatu pitkän uran Kiinassa tehneen Pekka Räbinän, joka auttaa LED TAILOR INNOVA7IONia pääsemään tavoitteeseen nopeasti kasvavalla terveysteknologia markkinoilla Aasiassa. Yhtiölle on tarjottu JointVenture mahdollisuuksia, mutta yhtiön tekemä panostus voi olla ainoastaan tarjottavat tuotteet, ei rahallista panostusta.

– LED TAILOR INNOVA7ION pettymys on ollut alan rahoituksen järjestyminen, ja se on hidastanut yhtiön kasvuun lähtöä, ja asettanut yhtiön tavoitteita uudelleen.

European Union myönsi yhtiölle Horizon 2020 rahoitushakemuksen yhteydessä Seal Of Excellence dokumentin. Tämä todistus kertoo, että LED TAILOR INNOVA7ION liikeidea on yksi Euroopan innovointisimmista vuoteen 2020 mennessä, ja sen uskotaan tuovan huomattavan määrän työpaikkoja, sekä tuloja Euroopan alueelle.
Rahoittajien silmissä tätä ei pidetä arvossa Suomessa, kun se on esitelty distributor ehdokkaille, ovat he ymmärtäneet mistä on kysymys ja arvostus on ollut ihan eri luokkaa.

– 2016 Tilikauden aikana on julkaistu 3 osakas tiedotetta ja useiden osakkaiden kanssa on myös keskusteltu puhelimessa. Tiedotteissa, jotka on julkaistu LED TAILOR INNOVA7ION internet-sivuilla https://ledtailor.fi/fi/sijoittajalle/

Tilinpäätös on edelleen kesken, johtuen mm. yhtiön hankkimien domainien arvostamisesta tuloksessa, tästä domainien immateriaalioikeuksista on jätetty verottajalle selvityspyyntö, miten ne tulee merkitä yhtiön kirjanpitoon arvoksi.
Yleisellä tasolla ajatellaan domainien olevan kulumatonta käyttöomaisuutta samalla tavalla kuin esimerkiksi tavaramerkki, tontti yms. jotka on tarkoitettu käytettäväksi yhtiön elinkeinotoiminnassa useamman vuoden. Verotuksessa niiden arvona käytettäisiin silloin niiden alkuperäistä hankintahintaa, joten niillä ei olisi silloin aktivoitavaa varallisuusarvoa.

TALOUDELLINEN KEHITYS

LED TAILOR INNOVA7ION negatiiviseen tulokseen on vaikuttanut myös yhtiön yhden kaupan peruuntuminen yhtiön omasta tahdosta, jolla olisi voinut olla asiakkaalle haitallisia vaikutuksia elintarvike tuotannossa. Kaupan arvo olisi ollut 640.000 euroa ja myyntikate 28%.

TOIMITUSJOHTAJA MIKA NUMMENPALO KATSAUS

Vuoden 2016 viimeinen neljännes oli yhtiölle operatiivisesti vaikea. Yhtiö ei kyennyt saamaan osakeannin ensimmäistä vaihetta eli 5000 merkityn osakkeen rajaa täyteen, vaan se jäi puoleen siitä. Yhtiö keskittyi pelkästään UV- ja Sinisen fotonijärjestelmien loppuun kehittämiseen ja niiden laboratorio testeihin, sekä kansainväliseen tutkija verkostoon verkostoitumiseen.

Yhtiön julki tulo tuotteiden kanssa aiheutti kovan kysynnän ja kiinnostuneiden yhtiöiden kanssa käytiin marraskuun 22. päivän 2016 jälkeen helmikuun 2017 loppuun mennessä 216 palaveria ja kuuntelimme asiakkaiden tarpeen. Palaverien tulokset analysoitiin ja yksinkertainen viesti oli hyvin selkeä, tarve on kova asiakkailla ja nyt olemme aktivoituneet näiden yritysten kanssa.

Yhtiöllä on menossa myös merkittävä hanke Turun Ammattikorkeakoulun kanssa Capstone projektin tiimoilta, jossa on tehty mm. E-Coli bakteerin logaritminen aikaikkuna laboratoriossa, laboratorio työhön on käytetty yli 2000 työtuntia, sekä tutkittu myös vaikutuksia DNAhan. Projekti loppuu toukokuussa 2017.
Capstone projektiin on osallistunut kaikkiaan koulusta 10 henkilöä, jotka ovat tehneet todella loistavaa työtä, ja yhtiö on kertonut heille suoraan, että he ovat ensimmäisten asiantuntijoiden joukossa joiden kanssa solmitaan työsopimukset, kevään 2017 aikana ensimmäiset ovat Niko Huhtinen tuotekehitysinsinööri, ja Maria Leino joilla on mikrobiologi puoli, sekä Marialla on vielä suuhygienisti tausta,ja on nyt opiskellut itseään insinööriksi. Kolmas henkilö joka kiinnitetään yhtiöön Projektihenkilöstöstä, on Niila Nyqvist ja tausta on elektroniikan puolella.

Yhtiön johto seuraa Osakeantia päivittäin. LED TAILOR INNOVA7ION käsitys osakeannin toteutumisesta ei ole muuttunut, vaikka useita neuvotteluita on käyty eri sijoittajien kesken. Yhtiön käsityksen mukaan projektin rahoitus
tulee toteutumaan ja yhtiön johto arvioi, että osakeanti tulee täyteen annin aikataulun mukaisesti.

Myynti

LED TAILOR INNOVA7ION myynti uusien tuotteiden osalta päästään alkamaan 1.4.2017 ja yhtiö on saanut valmiiksi hinnastot sekä niihin liittyvät materiaalit joilla kaupankäyntiä voidaan aloittaa.
Yhtiön tavoitteena on ainoastaan tuotteiden vuokraus/leasing ja niiden sopimuksista tulevat vastaamaan Grenke Leasing, jolla on toimintaa 30 eri maassa, sekä mähdollisesti SVEA Ekonomi, ja Kuntarahoitus. Sopimuksien kestot vaihtelevat.
Tuotteiden osalta on neuvotteluita menossa parhaillaan mm. KONE Oyj:n, LM-Dental Oy:n, joka on osa Planmeca Groupia, ja monien muiden yritysten kanssa, joiden sisällöstä en voi salassapitosopimusten takia kertoa valitettavasti enempää.

Tuotekehitys

LED TAILOR INNOVA7ION tuotekehitys on tilikaudella keskittynyt pääasiassa tukemaan tutkimusta, ja tuotteiden vaatimuksien täyttämistä, sekä laboratorioita.
Yhtiöllä oli Psoriasis ja Atopia koehenkilöitä alkuvaiheessa 10 henkeä ja kevään 2017 aikana alkaa PURE COMPLEXiON SINIVALOTERAPIAN KÄYTTÖKOKEMUSTUTKIMUS, johon haetaan 15 psoriasis ja atooppisesta ihosairaudesta kärsiviä henkilöitä 14.
Käyttökokemustutkimus tehdään omin voimin Julia Nummenpalon (Lähihoitaja) ja Emilia Nummenpalo (Cidesco Kosmetologi)toimesta. Käyttökokemustutkimus on kestoltaan 6 kuukautta.
Tuotekehitykseen ei oteta tässä vaiheessa yhtään uusia projekteja ellei ole selvää maksavaa asiakasta ja siitä ole tehty “uuden tuotteen vaatimuksenmukaisuus ja tarpeen määrittelyä” työryhmän arvioitavaksi.

Lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitus

LED TAILOR INNOVA7ION toiminnan merkittävin haaste liittyy tällä hetkellä yhtiön rahoitukseen.
Yhtiön rahoitustilanne on kriittinen. Kasvava ja kannattava liiketoiminta
voi syntyä ainoastaan siten, että yhtiö pystyy järkevästi hallitsemaan
tuotekehityksen sekä toimitusprojektien etenemistä ilman jatkuvia rahoitus- vaikeuksien tuomia viivästyksiä ja lisäkuluja.

Yhtiö keskusteli jo vuoden 2016 lopulla tärkeimpien omistajiensa ja
sijoittajiensa kanssa yhtiön rahoitustarpeista. Yhtiön johdon mukaan pääomistajalla ei ole mahdollisuuksia osallistumaan yhtiön rahoitukseen
jatkossa, ellei taloudellinen tilanne henkilökohtaisella tasolla parane.

Yhtiön tärkein tehtävä seuraavalle seitsemälle kuukauden jaksolle onkin myynnin huomattava tehostuminen, ja rahoituksen järjestäminen vastaamaan kasvun ja mahdollisuuksien tuomia haasteita, jotka toivotaan tulevan meneillään olevasta osakeannista.
Mikäli osakeanti epäonnistuu saattaisi se vaarantaa yhtiön toiminnan nyky- muotoisena ja toiminnan jatkuvuus voisi olla vaarassa.

LED TAILOR INNOVA7ION STRATEGIA 2017

Liikevaihto muodostuu neljästä eri palvelu- ja tuotekonseptista:

1. Valkoisen valon perusjärjestelmät
2. Psoriasis ja Atooppisen valoterapia tuotteet
3. Fotonidesinfiointijärjestelmät
4. OEM valmistusta tuotteista asiakkaille.

Yhtiön Salon tehtaan nykyinen kapasiteetti on suunniteltu tuottamaan vuodessa enintään 4 miljoonan euron arvosta tämän hetkisin maailmanmarkkina-hinnoin.

2.Tuotantolinjat ja niiden osat

Tyypillisesti uusiin tuotantolinjoihin pitää investoida, mikäli asiakkaan tarve niin edellyttää. Tuotteisiin sovelletaan hyvin pitkälle skaalautuvaa järjestelmää, ja varsinainen tuotantolinja kannattaa jigeineen ja muiden osien kannalta valmistaa vasta kun tuotanto määrät nousevat tuhansiin.
Yhtiö aikoo pyytää tuotantolinjoja suunnittelivilta yhtiöltä, kuten IT-Line Oy ja Putkiaivot Oy tuotantolinjojen ja tehtaan layoutista.
Tämä suunnittelma voidaan toteuttaa tuotteiden kokoonpano kuvista ja tällä tavalla saadaan myös mahdollisia JointVenture yhteistyö kuvioita varten valmiit tehtaiden kuvat valmiina. Toki tämä edellyttää esisopimuksen tekemistä että JV sitoutuu hankkimaan juuri tämän suunnitelman mukaisesti tuotantolaitoksen tuotteiden valmistukseen.

Myöhemmässä vaiheessa tehdään tuotteiden kokoonpanosta myös virtuaalivideot, joita tarkastelemalla voidaan etänä opettaa tuotteiden kasaaminen ja laadunvalvonta.

3. Valmistuspartnerit

LED TAILOR INNOVA7ION strategian mukaisesti Business lisenssioikeuden omistajille toimitetaan tulevaisuudessa kriittiset komponentit ja niiden toimitusmääriä kontrolloidaan eri muodoissa.
LED TAILOR INNOVA7ION pitää huolta myös koko ekosysteemin teknistaloudellisesta
kilpailukyvystä päivittämällä partnereidensa tehtaita viimeisimpien
tutkimustulosten ja käytännön kokemusten perusteella.

LED TAILOR INNOVA7ION on valmistuspartneriyhtiön tekninen tuki eikä halua yhtiössä määräysvaltaa eikä vastuuta yhtiön tuotteiden myynnistä tai muustakaan
paikallisesta liiketoiminnasta.

Valmistuspartneriyritykset toimivat pääasiassa kehittyvillä markkinoilla tuottaen tuotteet paikallisille sekä lähialueiden markkinoille.

4. Erikoiskomponentit sekä käyttöä lisäävät tekniikat ja palvelut

LED TAILOR INNOVA7ION strategian tärkein ja liikevaihtopotentiaaliltaan merkittävin osa on fotonidesinfiointijärjestelmien toimitukset. Ensimmäinen LED TAILOR INNOVA7ION tarjoama erikoisjärjestelmä on WiSDOM STERILE 64 sterilisointi laatikko joka on yhtiössä itse kehitetty, kuten kaikki muutkin ratkaisut.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

LED TAILOR INNOVA7ION toimii puhtaamman työympäristön toimialalla ja sen toimintaympäristö on maailmanlaajuinen. Yhtiön asiakkaat ovat yhtiöitä, jotka toimittavat tuotteitaan paikallisesti tai maailmanlaajuisesti. LED TAILOR INNOVA7ION merkittävimmät tuote- ja palvelukokonaisuudet on tarkoitettu palvelemaan terveysteknologia markkinoita.

Maailmalla investoinnit terveysteknologiaan ovat kasvaneet ennustettuakin nopeammin.
Monet jo asemansa vakiinnuttaneet asiakkaat ovat alkaneet suunnitella uusia
kapasiteetti-investointeja osin tuotantonsa lisäämiseksi ja osin korvaamaan
vanhentuvaa ns. valmistuskapasiteettia tai tuotteita

LED TAILOR INNOVA7ION on jo aiemmin ilmoittanut uskovansa tulevaisuuden liiketoiminnan painopisteensä olevan Euroopan lisäksi, Aasiassa ja kehittyvissä maissa.
Moni megatrendi osoittaa, että kansalliset ilmastonsuojelutavoitteet, sekä WHOn huoli jatkuvasti kasvavista epidemia peloista, sekä bakteerien muuttumisesta resistanssiksi, johtavat myös tulevaisuudessa kehittyvien maiden haluun parantaa
teollista tuotantokykyään ja energiaomavaraisuuden lisääminen kasvattaa myös bakteerien puolesta taistelemiseen.

OSAKKEET JA OMISTAJAT

LED TAILOR INNOVA7ION osakepääoma katsauskauden päättyessä 31.12.2016 oli 15.000,00 euroa. Osakemäärä oli 15000 osaketta. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, jotka jakaantuvat seuraavasti, A-Sarjan osakkeita yhteensä 15000 kpl:tta ja yksi A-sarjan osake oikeuttaa 4 ääneen. B-sarjan osakkeita on osakeannissa myynnissä yhteensä 20000 kpl:tta, jokainen B-sarjan osake oikeuttaa yhteen ääneen.
LED TAILOR INNOVA7ION hallussa on 300kpl A-sarjan osakkeita tilikauden päättyessä.

Yhtiöllä oli joulukuun 2016 lopussa yhteensä 103 osakkeenomistajaa ja
kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 31.12.2016 yhteensä 71,5 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat
31.12.2016 yhteensä 13.600 A-sarjan osaketta, mikä oli noin 68 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

LED TAILOR INNOVA7ION osakkeen valuaatio arvon määrittelynä on käytetty 3.600.000 euroa ja yhden osakkeen arvo on 75.00 euroa.

VOIMASSAOLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Vuoden 2016 yhtiökokous päätti valtuuttaa LED TAILOR INNOVA7ION hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista. Valtuutus on voimassa 8.8.2017 asti.

TILIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

16.2.2017 Yhtiö allekirjoitti yhteistyösopimuksen VetroSpace Oy:n kanssa.

3.4.2017 Yhtiön palveluksessa aloittivat Maria Leino ja Niko Huhtinen.

18.4.2017 Yhtiö ilmoittanut omanpääoman menetetyksi PRH:lle

RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu LED TAILOR INNOVA7ION hallitukselle.

Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan
käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan
ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko yhtiön kattavan raportointi- ja
ennustejärjestelmän avulla, tätä varten yhtiössä otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti Open Source ohjausjärjestelmä, sekä myös Laatusertifioinnissa otetaan käyttöön SFS ISO 14155 laatujärjestelmän mukaan toimiminen. Tämä järjestelmä pitää olla käyttöön otettu ja koulutettu henkilökunnalle 30.6.2017 mennessä.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat
olennaiset riskit tunnistetaan, ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti.
Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti talous- osastolla ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa hallitukselle.

Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi LED TAILOR INNOVA7ION ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.
Yhtiön toimintaa osakeannin päättymisen jälkeen avustaa erillinen Johtoryhmä,
nyt vielä epävirallisessa Advisor Boardissa, toimii Pekka Räbinä, Timo Lahnalampi, sekä Lassi Vuorinen.

Salossa, 19.4.2017

LED TAILOR INNOVA7ION
Mika Nummenpalo