TiO₂-katalyysipinnoite

-näkymätön pinnoite

Katalyysipinnoite aktivoituu valkoisella ANTiBAC -yleisvalolla ja sinisellä WiSDOM AiR -desinfiointivalolla moninkertaistaen fotonidesinfiointijärjestelmän tehon.

LED Tailorin fotonidesinfiointijärjestelmän tehoa voidaan parantaa katalyysipinnoitteen avulla. Pinnoitteessa hyödynnetään fotokatalyysinä tunnettua ilmiötä. Fotokatalyysissä valon energian avulla käynnistetään kemiallinen reaktio, joka muodostaa lyhytikäisiä reaktiivisia happiyhdisteitä. Reaktion käynnistämiseen tarvitaan katalyyttinä toimiva aine, joka LED Tailorin katalyysipinnoitteessa on titaanidioksidi (TiO₂).

Fotokatalyysi ilmiönä on tunnettu jo vuosikymmeniä, mutta vasta 2000-luvulla sitä on hyödynnetty laajemmin. Nykyään fotokatalyysiin perustuvia pinnoitteita käytetään mm. itsepuhdistuvissa julkisivuissa, ikkunoissa ja ilmanpuhdistimien suodattimissa. Aiemmin rajoitteena onkin ollut fotokatalyysin aktivoituminen vain UV-aallonpituuksilla, jolloin puhdistavaan reaktioon on tarvittu auringonvaloa tai erillisiä UV-lamppuja.

2010-luvulla markkinoille on tullut katalyysipinnoitteita, joiden puhdistava reaktio voidaan käynnistää myös valon näkyvillä aallonpituuksilla. LED Tailorin fotonidesinfiointijärjestelmässä käytettävä pinnoite aktivoituu sekä valkoisella ANTiBAC-yleisvalolla, että sinisellä WiSDOM AiR -desinfiointivalolla. Katalyysipinnoite moninkertaistaa järjestelmän desinfiointitehon. Lopullinen kerrospaksuus on erittäin ohut. Pinnoite ei vaikuta alustan hengittävyyteen, eli se ei muodosta pintaan maalimaista kalvoa.

Tuhoaa haitallisia VOC-yhdisteitä

Puhdistaa pintoja ja ilmaa orgaanisista yhdisteistä

Väritön ja näkymätön pintakäsittely

Ei kulu reaktiossa

1
Katalyysipinnoitettu pinta altistuu valkoiselle ANTiBAC- tai siniselle WiSDOM AiR -valolle.
2
Pinnote alkaa muodostamaan reaktiivisia happiyhdisteitä.
3
Happiyhdisteet reagoivat bakteerien, virusten ja VOC-yhdisteiden kanssa hajottaen niiden rakenteen.
4
Happiyhdisteet neutralisoituvat vaarattomaksi vedeksi ja hiilidioksidiksi.

Katalyysipinnoitteen toiminta

  1. Pinnoite aktivoidaan käyttämällä sopivia valon aallonpituuksia ja riittävää intensiteettiä.
  2. Aktivoitu pinnoite muodostaa reaktiivisia happiyhdisteitä (superoksidiradikaali (•O₂-), hydroperoksidiradikaali (•HO₂), hydroksyyliradikaali(•OH) ja H₂O₂).
  3. Happiyhdisteet ovat erittäin lyhytikäisiä ja reagoivat pinnalla olevien mikrobien ja VOC-yhdisteiden kanssa.
  4.  Mikrobit ja VOC-yhdisteet hajoavat, samalla happiyhdisteet neutralisoituvat vedeksi ja hiilidioksidiksi.
lue lisää

Referenssit

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin.

Lue lisää