Läpimurto: Nopea SARS-CoV-2- ja Influenssa-A-virusten inaktivointi turvallisella näkyvällä sinisellä valolla

Näkyvän sinisen valon kyvystä inaktivoida viruksia on kertynyt uutta tieteellistä näyttöä. Useat uudet tutkimukset osoittavat, että erityisesti vaipalliset virukset, kuten koronavirukset (ml. SARS-CoV-2, COVID-19 aiheuttaja) ja Influenssa-A (yleinen kausiflunssan ja sairaspoissaolojen aiheuttaja), ovat herkkiä näkyvälle siniselle valolle. Tutkimusten mukaan virusten inaktivoitumista tapahtuu jo minuuttien kuluessa.

Tutkijat ovat saavuttaneet mittauksissa lähes 3 log (<99,9%) vähenemiä varsinaisella SARS-CoV-2-viruksella 1-8 tunnin aikana käytettäessä eri annosmääriä ja eri menetelmiä viruksen valmistelussa.[2,3]  Tarkemmissa testeissä, joissa on käytetty nk. surrogaattivirusta (FIPV, yleinen surrogaatti SARS-CoV-2-virukselle), sinisen valon on voitu näyttää inaktivoivan sekä märkiä että kuivia virusnäytteitä eri materiaalien pinnoilla (metalli, muovi ja paperi), saavuttaen >2 ja >4 log vähenemiä 30-90 minuutissa.[1]  Useimmissa tapauksissa sinisellä valolla saavutettiin parempia tuloksia kuin saman tehoisella Far-UVC (222nm) -valonlähteellä. Orgaanisen aineen läsnäolo testipinnalla ei myöskään vaikuttanut sinisen valon suorituskykyyn, toisin kuin UVC-valolla.[1] Kaikissa testeissä valolle altistamattomat kontrollinäytteet pysyivät vakaina ja niistä mitatut virusvähenemät olivat hyvin pieniä tai mitättömiä.[1,2,3]

Sininen valo inaktivoi SARS-CoV-2 viruksen

Kuva 1: Surrogaatti-koronaviruksella (FIPV, samankaltainen kuin SARS-CoV-2) liuoksessa saavutetut log-vähenemät; vertailu näkyvän sinisen valon ja Far-UVC-valon kesken.[1]

Influenssa-A-viruksen kanssa tutkimuksessa saavutettiin sinisellä valolla lähes 99% vähenemä 8 tunnissa, kun samaan aikaan valolle altistamattomassa kontrollinäyteessä ei tapahtunut huomioitavaa vähenemää. Vielä ei ole olemassa tarkkaa tietoa vaipattomien virusten (norovirus, hepatiitti ym.) inaktivoitumisesta sinisellä valolla, mutta niiden inaktivointiin saatetaan tarvita suurempia annoksia.[2]

Uudet tutkimustulokset ovat merkittäviä, sillä näkyvä sininen valo on turvallista ihmisille ja materiaaleille. Se sopii käytettäväksi julkisissa tiloissa ilman riskiä käyttäjille, perustuen IEC 62471-standardissa[4] annettuihin altistusraja-arvoihin. Sininen valo vaikuttaa mikrobeihin pinnoilla ja ilmassa – mahdollisesti myös aerosoli-pisaroissa oleviin viruksiin. Sinisellä valolla voidaan siten heti korvata sisätiloissa yleisesti käytettyjä, ihmisille vaarallisia UVC-valonlähteitä COVID-19-tartuntojen ehkäisyssä. Näin voidaan potentiaalisesti ratkaista monia terveys-, turvallisuus- ja ympäristöongelmia, joita kemikaalien ja UVC-valon käyttö aiheuttavat sisätilojen desinfioinnissa.

Tutkimuksissa havainnoitu virusten inaktivoituminen oli riippuvainen käytetystä valoannoksesta ja ajasta, eli tulokset vaihtelevat valonlähteen tehosta sekä pinnan ja valolähteen välisestä etäisyydestä riippuen. Näkyvän sinisen valon yksi merkittävä etu on kuitenkin se, että desinfiointisykli voidaan turvallisesti käynnistää monia kertoja päivässä, minimoiden riskiä virusten ja muiden patogeenien tarttumiselle henkilöstä toiseen.

Koska LED Tailorin näkyvään siniseen valoon perustuva pintadesinfiointiratkaisu (Spectral Blue®) yhdistää usean desinfioivan aallonpituuden käytön sekä TiO2-valokatalyysipinnoituksen, voimme epäilyksettä todeta, että ratkaisumme on ollut ja on jatkossakin maailman tehokkain turvallinen menetelmä taudinaiheuttajien eliminoimiseen pinnoilta ja ilmasta sairaaloissa, toimistoissa, lentokentillä, risteilyaluksilla, kouluissa ja missä tahansa muissa tiloissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä.

 

Lisätietoa:

Camilla Höglund, Lead Scientist
LED Tailor Oy
camilla.hoglund@ledtailor.fi

 

Viitteet:

1. Gardner A, Ghosh S, Dunowska M, Brightwell G. Virucidal Efficacy of Blue LED and Far-UVC Light Disinfection against Feline Infectious Peritonitis Virus as a Model for SARS-CoV-2. Viruses. 2021; 13(8):1436; doi: https://doi.org/10.3390/v13081436

(New Zealand)

 

2. Raveen Rathnasinghe, Sonia Jangra, Lisa Miorin, Michael Schotsasert, Clifford Yahnke, Adolfo Garcίa-Sastre

Lighting a better future: the virucidal effects of 405 nm visible light on SARS-CoV-2 and influenza A virus

bioRxiv 2021.03.14.435337; doi: https://doi.org/10.1101/2021.03.14.435337

(USA)

 

3. R. De Santis, V. Luca, G. Faggioni, S. Fillo, P. Stefanelli, G. Rezza, F. Lista

Rapid inactivation of SARS-CoV-2 with LED irradiation of visible spectrum wavelenghts

medRxiv 2020.06.18.20134577; doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.18.20134577

(Italy)

 

4. IEC 62471: Photobiological safety of lamps and lamp systems. (2006).