Osakaskirje lokakuu 2018

Hyvä osakas,
Oikein hyvää syksyn alkua. Tässä kirjeessä on tietoa yrityksen viimeaikaisista tapahtumista ja rahoitustilanteesta.

Myynti ja tilaukset:
Myynti on koko ajan kehittynyt parempaan suuntaan ja kasvun odotetaan jatkuvan tulevaisuudessakin. Myynti on kuitenkin edelleen sen verran pientä, että yrityksen toiminta on ollut edelleen tappiollista.
Osana myynnin kasvattamista, olemme neuvottelemassa jälleenmyyntisopimuksista Suomen terveydenhoitomarkkinoille. Nämä neuvottelut pyritään saattamaan maaliin ennen 31.10.2018. Yritykset joiden kanssa neuvottelemme, ovat tunnettuja alansa toimijoita ja mahdolliset sopimukset tuovat merkittävän parannuksen meidän myyntivoimaan ja erityisesti Suomen markkinan peittoon.
Vientimarkkinoilla olemme kontaktoineet Ruotsin markkinoilla olevia toimijoita ja yhden potentiaalisen yrityksen kanssa olemme aloittaneet keskustelut yhteistyöstä.
Italiassa toimiva desinfiointiliiketoiminnassa oleva yritys on kiinnostunut jakelemaan tuotteistoamme osana heidän tarjontaansa. Heidän edustajansa tulee käymään Salossa 23.10. Tällöin keskustelut yhteistyöstä siirtyvät konkreettiselle tasolle.
OEM asiakkuuksia olemme työstäneet johdonmukaisesti. Tuotekehitysprojekteja on jo toteutettu ja sieltä alkaa syntymään kassavirtaa seuraavan 3 – 6 kk:n aikana. Sopimusteknisistä syistä johtuen, emme voi kertoa OEM asiakkaiden nimiä.

Myynnin merkittävimmät menestykset 3 viime kuukauden aikana:
•Mikkelin Keskussairaala: Sinisten desinfiointivalojen hankinta välinehuollon steriiliin varastoon.
•Senaattikiinteistöjen Suomalais-Venäläinen koulu: Sisäilmaongelmista kärsinyt kohde, joka ostikeväällä n puoleen heidän tiloistaan siniset valot parantamaan sisäilman laatua. Asiakas on olluthyvin tyytyväinen ratkaisuumme ja nyt viikolla 42 toimitamme lisää sinisiä valoja tiloihin, joissaheillä ei vielä ole meidän ratkaisua.
•Espoon Tilakeskus hankki sekä heidän omiin tiloihinsa että Jupperin Koulun keittiöön ja ruokasaliinmeidän siniset valot parantamaan ilman laatua. Asennus on viikolla 42.

Julkisuus:
LED Tailor on ollut esillä monessa julkaisussa kesälomien jälkeen. Ensin Helsingin Sanomat kirjoitti meidän innovaatiosta 11.09.2018 heidän Tiede sivuillaan. Sen jälkeen olimme esillä Tekniikka ja Talous lehdessä 13.09.2018. Talouselämä kirjoitti meistä 15.09.2018 ja Länsi-Savo lehdessä olimme 20.09.2018. Länsi-Savo lehden juttu liittyi Mikkelin Keskussairaalaan tehtyyn kauppaan, missä he hankkivat siniset valot heidän välinehuollon steriiliin varastoon. Nämä kaikki artikkelit lehdissä toivat meille useita merkittäviä kontakteja, joita työstämme parasta aikaa eteenpäin.

Blue is Clean:
Olemme rekisteröineet Blue is Clean-tuotemerkin LED Tailorille. Tulevaisuudessa meidän markkinointitarina tulee muodostumaan tämän tuotemerkin ympärille.

Rahoitustilanne:
Rahoitustilanne on muuttunut taas kireäksi. Kesän jälkeen kesti 2 kk ennen kuin myynti toipui normaalille tasolle. Tämän vuoksi elo- ja syyskuu ovat olleet yritykselle raskaat. Olemme käynnistäneet hankkeen millä keräämme uutta pääomaa yritykselle n 500k€. Tämän pääomaruiskeen on tarkoitus auttaa meitä ensi vuoden kesään saakka. Kun osakeannin ehdot on päätetty, kerromme ne kaikille osakkeenomistajille.

2017-2018 tilivuosi:
Kuten ehkä muistatte, 18 kk pitkä tilivuotemme päättyi 30.06-2018. Tilinpäätös valmistuu hyvin pian ja heti kun tilintarkastus on valmistunut, kutsumme koolle yhtiökokouksen. Tässä yhtiökokouksessa on myös tarkoitus päättää yrityksen jatko rahoituksesta. Tervetuloa yhtiökokoukseen.

 

Terho Hoskonen
Toimitusjohtaja
LED TAILOR INNOVA7ION
S1 Sähkö Oy
Lairolantie 11
24910 HALIKKO – Finland
+358 44 766 00 00
terho.hoskonen@ledtailor.fi